Revisortilsynet - hvem er de og hvad er deres funktion?

Patrick Larsen · 27. 10. 2014

Hvem sikrer, at revisorer opretholder den nødvendige kvalitet og ekspertise? Og hvad bliver revisorerne kontrolleret for? Svaret på det første spørgsmål er Revisortilsynet, og hvad de konkret kontrollerer og gør af nytte for dig som virksomhedsejer eller revisor, vil dette blogindlæg komme ind på.

Hvem er Revisortilsynet?

Selve Revisortilsynet som sådan består af 9 medlemmer udpeget af Erhvervsstyrelsen, hvoraf 4 af medlemmerne er revisorer; 2 statsautoriserede og 2 registrerede. Disse 9 medlemmer står så for at vælge kontrollanter, som kan udføre de nødvendige kvalitetskontroller af revisionsvirksomheder. På nuværende tidspunkt er der omkring 80 registrerede eller statsautoriserede revisorer, som er kontrollanter. De bliver hver især valgt for en 5-årig periode. For at blive kontrollant er der en række krav, som en revisor skal leve op til. Dem kan du læse mere om her. (link indsættes http://revisortilsynet.dk/om_revisortilsynet)

Hvor tit bliver der kontrolleret og hvordan?

Alle godkendte revisionsvirksomheder bliver kontrolleret med højst 6 års mellemrum. Kvalitetskontrollens fokus er på, hvordan revisorens eget kvalitetsstyringssystem fungerer, og om revisionsvirksomheden lever op til kravene i revisorloven. Revisionsvirksomheden er forpligtet til at give kontrollanten adgang til de nødvendige oplysninger og på anden måde være behjælpelig med undersøgelserne. Ved kvalitetskontrollens afslutning bliver der afgivet én af følgende ”domme”:

  1. Afslutning af kontrollen uden yderligere bemærkninger.
  2. Påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kontrolbesøg.
  3. Påtale med kontrolbesøg, som skal afklare, om påtalen er fulgt.

I særligt grelle tilfælde vil Revisortilsynet tage stilling til, om revisoren skal angives til Revisornævnet (klageinstansen for revisorer).

Hvad gør det af forskel for dig?

Som virksomhedsejer sikrer Revisortilsynets kontroller dig, at revisorerne bliver holdt til ilden og ikke kan løbe af sted med en laissez faire-holdning til kvalitet. Dette er i din interesse, da det forhåbentlig kan forhindre en stor efterregning fra SKAT grundet sjusk i regnskabet forårsaget (eller overset) af din revisor.

Som revisor sikrer det en branche på lige vilkår, og du er sikret, at de brodne kar bliver sorteret fra, før de giver branchen et blakket ry. Derudover kan kontrollerne udvikle dig som revisor og forbedre kvaliteten i det slutprodukt, som du tilbyder dine kunder.

Til sidst skal det nævnes, at Revisortilsynet ikke er et klagenævn, da alle klager skal indgives til Revisornævnet. Dette vil jeg komme ind på i et andet blogindlæg.

Patrick Larsen

RevisorRating

Billy-certificerede revisorer

Beierholm – Aarhus

Aarhus N | $$

Tasteriet

København Ø | $

Fakturamanager.dk

Skævinge | $

PK Revision

Odense C | $$

JM Regnskabsservice

Aarhus C | $

Beierholm - Aarhus

Aarhus N |

VISMA

Herlev | $