Revisornævnet – dit værn mod den uansvarlige revisor

Patrick Larsen · 22. 11. 2014

Har du oplevet, at din registrerede eller statsautoriserede revisor ved at være unøjagtig og urimeligt langsom ikke har udvist god skik? I så fald burde du indsende en klage til Revisornævnet om den pågældende, da de er din uafhængige klageinstans.

Hvem kan indberette en klage til Revisornævnet?

Det kan alle i princippet, men ud over utilfredse kunder er det typisk Erhvervsstyrelsen eller Revisortilsynet, som indberetter autoriserede revisorer. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med fund af væsentlige mangler i revisorens kontrolinstanser.

Hvilke sager behandler Revisornævnet?

Revisornævnet behandler sager, hvor revisoren eller dennes revisionsfirma ikke har fungeret som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” under udførelse af opgaven i henhold til § 1, stk. 2 i revisorloven.

Og hvad betyder det så? I bund og grund betyder det, at Revisornævnet udelukkende behandler sager, hvor revisoren ikke har overholdt sin pligt til at undersøge regnskabets nøjagtighed eller ikke har udført sin opgave tidsmæssigt hensigtsmæssigt.

Dvs. at Revisornævnet ikke behandler klager vedrørende revisors salær, erstatningsansvar eller kollegiale klager. Disse klager skal indberettes til Responsumudvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Behandling og afgørelse af klager

Efter at en klage er blevet indsendt, så vil klager (kunden) blive indkaldt til høring én gang, og revisoren vil blive indkaldt til høring to gange. Disse høringer udmeldes med 3-4 ugers frist. Efterfølgende vil sagen blive taget op og afgjort på et af nævnets møder, som afholdes ca. 10 gange om året. Ca. 2 måneder senere vil sagens parter blive informeret om sagens udfald. Den samlede behandlingstid for en klage bør forventes at være 9-12 måneder.

Du kan læse om tidligere afgørelser og sagsforløb på Revisornævnets hjemmeside.

Hvordan straffes en revisor, som bliver kendt ”skyldig”?

Revisornævnet har mulighed for både at straffe revisoren med bødestraf og frakendelse af retten til at udøve revisorerhvervet. Bøderammen varierer, alt efter om det er en revisor (op til 300.000 kr.) eller en revisionsvirksomhed (op til 750.000 kr.), som er anklaget, men fælles er, at bøden tilfalder statskassen og ikke den klagende. Frakendelse af retten til at udøve revisorerhvervet kan spænde fra 6 måneder til 5 år (eller indtil videre).

Billy-certificerede revisorer

Tasteriet

København Ø | $

PK Revision

Odense C | $$

Beierholm – Aarhus

Aarhus N | $$

Beierholm - Aarhus

Aarhus N |

VISMA

Herlev | $

JM Regnskabsservice

Aarhus C | $

Fakturamanager.dk

Skævinge | $