Registreret eller ikke-registreret revisor - hvad skal man vælge og hvorfor?

FSR - danske re... · 23. 03. 2015

Hvornår skal man vælge en registreret revisor? Hvad er forskellen? Og hvorfor skal man vælge en registreret revisor? Dette er de hyppigste spørgsmål, som vi har noteret os, at I sidder med, når I skal vælge mellem at benytte en registreret revisor fremfor en ikke-registret revisor. Vi har derfor spurgt FSR (brancheforeningen for godkendte revisorer i Danmark) om de ikke kunne hjælpe med at besvare disse spørgsmål. Det er der kommet følgende blogindlæg ud af.

Hvornår skal man have en godkendt (registreret eller statsautoriseret) revisor til sit regnskab?

Når et selskab opnår en vis størrelse, er det et lovkrav, at selskabet får enten en revision eller en udvidet gennemgang af regnskabet. Revision er den revisorerklæring, der giver den største sikkerhed for, at oplysningerne i et regnskab er retvisende, mens udvidet gennemgang giver lidt lavere sikkerhed. De største danske selskaber skal have en revision, mens de lidt mindre kan vælge den udvidede gennemgang i stedet.

Selskaber kan fravælge revision (eller udvidet gennemgang), hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du ønsker en erklæring på dit selskabs regnskab, er det kun en godkendt revisor, der kan give en sådan. Der findes flere forskellige typer af revisorerklæringer, der alle giver forskellige grader af sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.

For de virksomheder, som kan fravælge revision, findes også erklæringer, fx review og assistance.De viser regnskabslæseren, at revisor har hjulpet med regnskabet. Ved en review udfører revisor færre kontroller, hvilket betyder, at sikkerheden for, at oplysningerne i regnskabet er retvisende, er mindre. Ved assistance undersøger revisor ikke regnskabet. Revisor opstiller dette og kan selvfølgelig kun gøre det, hvis resultatet ikke er indlysende forkert.

Når virksomheder skal vælge, om de ønsker en revisorerklæring – og hvilken sikkerhed erklæringen skal have – er det en god idé at spørge virksomhedens samhandelspartnere, hvilken sikkerhed de forventer. Eksempelvis kræver nogle banker en revision, hvis de skal give lån, mens det andre steder kan resultere i dårligere kreditvilkår, hvis der vælges en erklæring med mindre sikkerhed.

Kender banken virksomheden godt, kan det også være, at det betyder mindre, hvilken erklæring der vælges. Hertil skal virksomheden også inddrage, om den skal bruge et revideret regnskab i andre sammenhænge – såsom ved ansøgning om offentlige tilskud eller ved deltagelse i offentlige licitationer.

Du kan læse mere om revisors forskellige erklæringer her.

Hvad er forskellen på en bogholder, en registreret revisor og en statsautoriseret revisor?

En godkendt revisor (registreret eller statsautoriseret) har gennemgået en lang uddannelse, og der er krav om, at godkendte revisorer hele tiden holder deres viden opdateret for at fastholde godkendelsen. Helt konkret skal godkendte revisorer tage mindst 120 timers efteruddannelse hvert tredje år, ellers inddrager Erhvervsstyrelsen godkendelsen. Samtidig er det et krav, at godkendte revisorer er forsikrede, således at deres kunder er sikret mod tab i forbindelse med revisors arbejde.

Når du vælger en godkendt revisor, er du derfor sikret, at personen er opdateret vidensmæssigt og har en forsikring.

Hvorfor skal jeg vælge en godkendt revisor frem for en ikke-registreret revisor?

Titlen revisor er ikke beskyttet. Det betyder, at alle i realiteten må kalde sig ”revisor” – uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund – om nogen – de har. Det er dog ikke tilladt at kalde sig godkendt revisor uden at være det. Når du vælger en godkendt revisor, er du sikret, at personen er opdateret vidensmæssigt og har en forsikring, der beskytter dig mod tab, der kan opstå som følge af fejl i revisors arbejde. Især det sidste er en vigtig pointe at notere sig.

Dette blogindlæg er udarbejdet i samarbejde med FSR.

Billy-certificerede revisorer

VISMA

Herlev | $

PK Revision

Odense C | $$

JM Regnskabsservice

Aarhus C | $

Beierholm – Aarhus

Aarhus N | $$

Fakturamanager.dk

Skævinge | $

Beierholm - Aarhus

Aarhus N |

Tasteriet

København Ø | $