Hvad er regnskabskravene for selskaber?

FSR - danske re... · 23. 03. 2015

Er du i tvivl om, hvilke regnskabskrav der er til dit selskabs regnskab, så kan du i dette blogindlæg blive klogere på, hvilke krav du skal leve op til hvornår. Vi har spurgt FSR (brancheforeningen for godkendte revisorer), hvad standardkravene er for IVS-, ApS- og A/S-selskaber.

Hvad er kravene til regnskabet for et IVS, ApS eller A/S?

Der er de samme krav om at indlevere årsrapporten for selskaber med begrænset hæftelse – altså IVS, ApS og A/S, erhvervsdrivende fonde samt visse amba’er (andelselskaber med begrænset ansvar), fmba’er (foreninger med begrænset ansvar) og interessentskaber/kommanditselskaber.

For de mindre selskaber skal årsrapporten bestå af følgende lovpligtige bestanddele:

  • Årsregnskab: Et årsregnskab skal indeholde en resultatopgørelse og en balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
  • Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter og eventuel ledelsesberetning.
  • Ledelsespåtegning.
  • En eventuel revisorerklæring om årsregnskabet.

Når selskaber overskrider nogle lovfastsatte størrelsesgrænser, stiger kravene til mængden af information i årsrapporten. Selskaber rykker op i næste regnskabsklasse, når de i to på hinanden følgende år overskrider mindst to af følgende:

  • Balancesum ≤ DKK 36 mio.,
  • nettoomsætning ≤ DKK 72 mio.,
  • antal ansatte ≤ 50.

Der er skærpede krav til børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset deres størrelse.

I foråret 2015 behandler Folketinget et lovforslag, der kan betyde ændringer i, hvilke oplysninger der skal være i årsrapporterne fra de danske selskaber. Lovforslaget kan resultere i en del ændringer i lovkravene til de forskellige størrelser af selskaber, ligesom selve størrelsesgrænserne kan ændres.

Dette blogindlæg er udarbejdet i samarbejde med FSR.

Billy-certificerede revisorer

JM Regnskabsservice

Aarhus C | $

Fakturamanager.dk

Skævinge | $

Beierholm – Aarhus

Aarhus N | $$

PK Revision

Odense C | $$

Tasteriet

København Ø | $

VISMA

Herlev | $

Beierholm - Aarhus

Aarhus N |